Blågrønalger ved Kastrup Havn og Amager Strand. DMU.dk

De livsfarlige alger

De livsfarlige blå-grøn alger
Livreddende førstehjælp hvis ulykken er ude

Til top
De livsfarlige blå-grøn alger
De varme danske somre har de sidste år ført til usædvanligt store forekomster af blå-grøn alger i Danmark. Sommerens høje vandtemperaturer og stille vejr har givet gode vækstbetingelser for algerne, der dukker op i store mængder. Her er det især den vestlige Østersø, Bælthavet, det sydlige Kattegat og de danske søer der er stærkest angrebet. Store mængder af den giftige blå-grøn alge "Nodularia" er de seneste år skyllet op på de østsjællandske strande og truer herved bl.a. vores familiehunde.
På Københavns dyrehospital, har vi de sidste år modtaget flere hunde som er døde efter at have badet i eller drukket af vandet ved Greve-Ishøj strand, Sydhavnen og Amager strand i Københavnsområdet.
Langs de danske kyster var algerne skyllet sammen og lå i standkanten som store grønne plamager. Disse sammenskyllede alger indeholder høje koncentrationer af det livsfarlige lever-giftstof "nodularin", og det formodes at flere danske hunde er døde efter kontakt og / eller indtagelse af dette giftstof. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) fraråder derfor mennesker og dyr at komme i kontakt med de opskyllede alger der ligger på stranden. Det frarådes også at komme i kontakt med vand der er farvet af alger. Der findes desværre ingen modgift mod blå-grøn alge giften.
Der findes således ét livsvigtigt råd som hundeejere bør følge: Undlad at komme i kontakt med de sammenskyllede alger på stranden og undgå kontakt med vand der er farvet af alger. Dette råd bør dog ses i lyset af vore hundens naturlige glæde for at lege og undersøge den natur de færdes i - med andre ord er det bedste råd at undgå lufteture på stranden, idet vi på Københavns Dyrehospital har set flere forgiftningstilfælde hvor hunden i et uopmærksomt øjeblik, har indtaget en mundfuld af de farlige alger. Symptomerne har været opkastninger og evt. blodfyldt diarre - ofte er hunden død indenfor 2 døgn efter kontakten med giftstoffet. Fire af disse hunde er nu blevet obduceret, og hundenes lever har i alle tilfælde været tydeligt beskadiget.

Til top
Livreddende førstehjælp hvis ulykken er ude:
Hvis din hund har badet i vand hvor der er set alger, bør du kontakte egen dyrlæge og straks køre til nærmeste apotek og købe 200mg tabletter med aktivt kul. Aktivt kul kan opsuge en del af giftstofferne fra mavetarmkanalen. Dosis er 1 tablet pr. 5 kg hund. Du skal straks give den dosis der svarer til din hund: 0-5 kg = 1 tablet, 5-10 kg = 2 tabletter, 10-15 kg = 3 tabletter osv. Tabletterne med aktivt kul gives straks efter svømmeturen, herefter skal din hund vaskes grundigt, så der ikke er mulighed for indtagelse af giftstoffer når hunden soignerer sin pels. Brug en god hundeshampoo, en mildt opvaskemiddel e.lign. Skyl godt efter!
Hvis din hund har drukket eller spist vand / alger eller har symptomer såsom diarre eller opkast skal du straks køre hunden til dyrlæge. I tidlige tilfælde kan dyrlægen give aktivt kul, væskedrop, varme, en vask og støttemedicin. Hvis hunden har tegn på forgiftning, dvs. diarre eller opkast vil det ofte være for sent at give aktivt kul, idet giftstofferne da allerede har bredt sig til kroppen. Dyrlægen vil da ofte kun kunne give hunden væskedrop og varme, samt støttemedicin. Hvis din hund overlever de første 2 døgn efter at have optaget algeholdigt vand, ser fremtiden god ud for din hund - desværre overlever mange hunde ikke forgiftningen og det er derfor vigtigt at dyrlægen kontaktes hurtigst muligt.

Advarslen skal gælde for hele Danmark, idet algeforkomster ligeledes er blevet observeret på andre af Danmark kyster. Blå-grøn alger ses isaltvand, men også i søer! Læs mere på om blå-grøn alger på Danmarks miljøundersøgelser og TV2 lorry.


Uddrag fra DMU og aktuel kommentar af Københavns DyrehospitalRelevante informationer om sundhed og sygdom må på ingen måde kompensere eller erstatte den kliniske undersøgelse, rådgivning og behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge.


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008