Viden om Vovse

Alternativ behandling

Hvilke lidelser kan behandles med alternativ behandling?
Hvordan vælger jeg en seriøs alternativ behandler?
Hvilke dyrlægeklinikker tilbyder alternativ behandling?
Hvad er veterinær terapeutisk massage?
Hvad er veterinær hydroterapi?
Hvad er veterinær kiropraktik?
Hvad er veterinær akupunktur?
Hvad er veterinær akupressur?
Hvad er lokal guldbehandling?Alternativ behandlingTil top Hvilke lidelser kan behandles med alternativ behandling?
Der findes en del lidelser, hvor den traditionelle sygdomsbehandling kan suppleres med alternativ behandling. For at starte en sådan alternativ behandling er det dog vigtigt, at en dyrlæge har stillet en konkret diagnose, hvorefter dyrlæge og ejer i samarbejde kan finde den bedst mulige behandling for dyret. Ofte vil den traditionelle behandling vælges som førstevalg. Ud over den traditionelle behandling, kan den alternative behandling vælges som supplement til den traditionelle behandling. Her er det vigtigt at klarlægge om de to behandlingsformer kan benyttes samtidigt, idet der desværre er tilfælde hvor den alternative behandlingsform kan ødelægge muligheden for helbredelse med traditionelle midler.
Nedenfor er der listet forskellige former for alternative behandlingsmetoder. Den Danske Dyrlægeforening og Veterinærsygeplejeskernes landsklub tilbyder bl.a. efteruddannelseskurser i massage, kiropraktik, hydroterapi, samt akupunktur. Disse former for alternative behandlingformer er generelt accepteret som værende med til at forbygge eller behandle visse former for sygdomme.


Til top Hvordan vælger jeg en seriøs alternativ behandler?
I Danmark findes der kun få uddannelser, hvor man kan opnå en autorisation til at arbejde med og behandle syge dyr. En sådan autorisation har dyrlæger og på visse fagområder også veterinær-sygeplejesker.
Hvis du vælger en alternativ behandlingform til din hund, er det bedste råd således at vælge en alternativ behandler der i forvejen er uddannet dyrlæge eller veterinær-sygeplejeske og en alternativ behandlingsform, hvor der foreligger en del dokumentation for behandlingsformens resultater. Det anbefales at du vælger en person der har en autoriseret uddannelse, fordi disse mennesker igennem deres uddannelse, har opnået en vigtigt grundlæggende viden om hundens anatomi, fysiologi og sygdomme.


Til top Hvilke dyrlægeklinikker tilbyder alternativ behandling?
Der findes efterhånden en del danske dyrlægeklinikker, der tilbyder alternative behandlingsformer. Dyrlæger tilbyder typisk akupunktur og kiropraktik, mens veterinærsygeplejesker typisk videreuddanner sig til massører og arbejder med hydroterapi. Lokal guldbehandling skal foretages af en special-uddannet kirurg, dvs. dyrlæge.
Hvis en dyrlæge arbejder med alternative behandlingsformer er dyrlægen typisk medlem af Foreningen for Integreret Veterinærmedicin (FIV). FIV er en forening, der bl.a. har det formål at udbrede kendskabet til og formidle oplysninger om alternativ veterinærmedicin. Spørgsmål kan rettes til foreningens adresse: FIV, Postboks 429, 1505 København V. Din egen dyrlæge kan også give dig informationer om hvilke dyrlægeklinikker, der kan tilbyde alternativ behandling.


Til top Hvad er veterinær terapeutisk massage?
Terapeutisk massage er nok den ældste og mest naturlige form for alternativ behandling. Det var den svenske gymnast Per Henrik Ling der i slutningen af 1900-tallet atter introducerede massagen til den moderne vestlige medicin. Terapeutisk massage bruges især på sportshunde, konkurrencehunde, men også på familiehunde med muskelsmerter eller som ekstra wellness for vores firbenede venner.
Blid massage frigiver små mængder af kemiske forbindelser, de såkaldte cytokiner. Cytokiner påvirker hundens immunsystem og nedsætter frigivelsen af stresshormoner, der kan svække immunsystemet. Massage øger også blodgennemstrømningen og iltningen af de vævsområder der masseres. Parallelt hermed, vil en øget blodgennemstrømning sørge for en hurtigere fjernelse af affaldsstoffer fra vævene.
Der findes flere forskellige måder at massere på, der arbejdes bl.a. med afslappende og stimulerende massage. Massage har mange sundhedsmæssige og psykologiske egenskaber. Massage kan bl.a. nedsætte smerter og ubehag i anspændte, overbelastede eller forkert belastede muskler. Herudover kan hunde i genoptræning have gavn af en øget blodgennemstrømning i musklerne, så disse stimuleres og opbygges efter en lang periode med hvile eller forkert belastning. På denne måde nedsættes risikoen for muskelsvind. Sidst men ikke mindst styrker massage forholdet mellem hund og ejer, idet hunden vil blive mindre stresset og mere tryg ved berøring.
Der findes en del danske veterinær-sygeplejesker der har taget en efteruddannelse i veterinær muskelmassage. Foreningen af Danske Eksaminerede Hundemassører (DEH) kan ligeledes tilbyde hundemasage.


Til top Hvad er veterinær kiropraktik?
Kiropraktik er en behandlingsform hvor behandleren igennem manipulation afhjælper funktionsfejl og smerter i kroppens muskel- og skeletsystem. Kiropraktikken blev udviklet i Canada i 1895. I 1950 udviklede en engelsk kiropraktor ved navn John McTimoney en blid form for kiropraktisk manipulation til dyr. Hans teknik er nu den mest udbredte form for veterinær kiropraktik i bl.a. England.
Selvom kiropraktikken er en alment anvendt behandlingsform, anses kiropraktik stadigt som værende en pseudovidenskab, dvs. en behandlingsform der giver et falsk indtryk af at være videnskab, men som ikke opfylder de kriterier som normalt kræves af videnskab. For eksempel skal videnskab kunne testes og dokumenteres. Det vil sige at forsøg skal kunne gentages på andre tidspunkter og steder, og stadig give samme resultater. Dette kan kiropraktikken ikke leve op til. Kiropraktik kræver en speciel stor viden om hundens anatomi og må aldrig udføres af ikke uddannede mennesker, idet forkert manipulation kan medføre smerter og i værste tilfælde lammelser.
Veterinære kiropraktorer arbejder ud fra en konkret diagnose, som oftest undersøttes af et eller flere røntgenfotos. Kiropraktoren undersøger herefter kroppens led og knogler for at lokalisere skævheder og muskelspændinger. Kiropraktoren behandler de syge områder vha. manipulation, fingermassage og særlige håndgreb. De første dage efter indgrebet skal hunden holdes i ro og må kun få sparsom motionering. Der kan blive tale om én til flere behandlinger alt efter problemets omfang.
Kiropraktik accepteres som seriøs alternativ behandlingform. Der findes en del danske dyrlæger der har videreuddannet sig som veterinære kiropraktorer.


Til top Hvad er veterinær akupunktur?
Akupunkturen stammer fra Kina. Veterinær akupunktur er formodentlig lige så gammel som akupunkturen selv. I Sri Lanka har man bl.a. fundet en 3000 år gammel beretning om hvordan man bruger akupunktur på elefanter. I den vestlige verden er interessen for akupunktur stigende. I 1975 blev der således stiftet en International Veterinary Acupuncture Society (IVAS). Der findes 2 teorier om, hvorledes akupunktur virker, den kinesiske og den vestlige. Veterinær akupunktur benyttes især mod smerter i muskler og nerver.
I den Kinesiske akupunktur, arbejdes der med begrebet "Qi", en livskraft eller usynlig energikilde, der strømmer igennem kroppens kanaler, de såkaldte meridianer. Qi består af "Yin" og "Yan", der er to modsatrettede kræfter, der samlet holder kroppen energier i balance. Langs de såkaldte meridianer findes der hos hunden mindst 112 akupunkturpunkter, hvoraf visse punkter indeholder større mængder af Qi, dvs. større mængder energi. Ved at indføre en meget tynd nål i ét af disse energipunkter, kan kroppens energistrøm fremmes eller hæmmes. En kinesisk akupunktør bestemmer kroppens Qi-ubalance, hvorefter han arbejder med kroppens akupunkturpunkter for at skabe balance i kroppens energistrøm.
I den vestlige akupunktur har man den kinesiske ideologi som basis, men arbejder herudover meget med konkrete og objektive diagnostiske metoder før behandlingen igangsættes. Således vil en vestlig akupunktør ikke basere sit arbejde på en formodning om status på kroppens qi-balance. I stedet benytter akupunktøren den kliniske undersøgelse, og f.eks. laboratorietests, røntgenundersøgelser og ultralyd, til at stille en helt konkret diagnose, før akupunkturbehandlingen igangsættes. I den vestlige akupunktur vælges nålenes placering ikke ud fra kroppens klassiske meridianer og akupunkturpunkter, men ud fra hvor hunden f.eks. føler kronisk smerte eller på anden måde har en lidelse der kan afhjælpes eller dæmpes vha. akupunktur. Punkterne kan findes ud fra deres anatomiske placering eller lokaliseres som "ømme" punkter.
Den Danske Dyrlægeforening udbyder supplerende akupunktur-kurser for interesserede dyrlæger og accepterer akupunktur som seriøs alternativ behandlingform. Det anerkendes at akupunktur stimulerer frigivelsen af hjernens endorfiner. Endorfiner er kroppens egne smertestillende stoffer, og akupunktur fremprovokerer da en naturlig smertelindring.


Til top Hvad er veterinær akupressur?
Akupressur er en kinesisk terapiform som formodentligt er endnu ældre end akupunktur. Akupressur er formodentlig en forløber for akupunktur. I akupunkturen benyttes nåle til stimulation af kroppens akupunkturpunkter. I akupressuren benyttes fingrene til stimulation af akupunkturpunkterne. I akupressur arbejdes der ligeledes med begrebet qi, en livskraft eller usynlig energikilde, der strømmer igennem kroppen kanaler, de såkaldte meridianer.
Akupressur har den fordel at ejere, med en smule øvelse, kan benytte terapiformen hjemme på deres egen hund. Historisk findes der flere former for akupressur, bl.a. kinesisk tuina akupressur, hvor man arbejder med fingertryk, men også gnidning, æltning og rulning af huden.
Selve ideen bag tuina akupressur er at opfatte kroppens muskler som remme, reb og trisser, der aktiverer forskellige dele af hundens krop og lemmer. Kroppens muskler ligger i flere lag og forløber ofte i de samme retninger og sammenlignes i tuina akupressuren som luven på et tæppe: hvis du gnider den ene vej, bliver musklen glat, hvis man gnider den anden vej, bliver musklen ru.
I akupressur benytter man sine strakte fingre til at trykke og gnide på musklerne så disse påvirkes i den rigtige retning. Med lange- og pegefingeren eller med pege og tommelfingeren lægger behandleren trykket på akupunkturpunkter der ligger i naturlige fordybninger i muskulaturen. Trykket øges herefter langsomt indtil hunden viser ubehag. Nu lettes trykket en smule, og holdes på punktet i endnu 5 sekunder. Herefter flyttes fingrene.
Hvis akupressuren benyttes på den rette måde, kan fingertryk virke afslappende og til tider lindrende ved f.eks. muskelsmerter. Visse dyrlæger benytter akupressur for at få hunden til at slappe af før de starter på en akupunkturbehandling. Der er publiceret forskningsresultater som viser at akupressur kan virke afslappende og kan lindre muskelsmerter ved muskelspændinger.


Til top Hvad er lokal guldbehandling?
Hos visse hunde kan det være vanskeligt at behandle slidgigtsmerter effektivt. Hovedparten af de danske dyrlæger kan tilbyde forskellige former for smertelindring, f.eks. kosttilskud, gigtmedicin, anden smertelindrende medicin eller evt. et operativt indgreb. Ofte giver disse behandlingsformer kun midlertidig smertelindring, ligesom nogle typer medicinsk behandling kan have uønskede bivirkninger.
Der findes nu en alternativ behandlingsform, som har en god og videnskabeligt dokumenteret effekt hos hunde med gigtsmerter. "Lokal guldbehandling" er en mulighed som kan tilbydes af få danske dyrlæger. "Lokal guldbehandling" virker smertestillende på 70-90% af de behandlede patienter. Lokal guldbehandling benyttes hos både mennesker og dyr i hele verden. Ved lokal guldbehandling ilægges små guldspiraler i området omkring det syge led. Disse guldspiraler kaldes "Berlock-implantater".
Lokal guldbehandling er et nyt behandlingstilbud til danske hunde og katte. Ganske vist har man i Danmark gennem de sidste 17 år behandlet mere end 2000 hunde og katte vha. den såkaldte "guldimplantation" eller "guldakupunktur" - lokal guldbehandling er dog den første type guldimplantation, som er baseret på videnskabelige forskningsresultater. Lokal guldbehandling er især velegnet til behandling af smerter i forbindelse med, slidgigt i hofter, albuer, knæled og haseled, instabilitet mellem sidste lændehvirvel og korsben, samt spondylose, dvs. slidgigt i rygsøjlen.
Guldspiralerne har en meget stor overflade, hvorfra spiralerne frigiver guldioner. Guldioner er ladede guldatomer der virker positivt på den omkringliggende væv. Guldionerne virker på forskellig måde, de nedsætter bl.a. hævelsen og irritationen i det omkringliggende væv, hvorved hundens smerter nedsættes.

På dette røntgen-foto kan du se Berlock-implantater der er placeret omkring hundens hofteled.

Forud for en evt. behandling, er det meget vigtigt at få stillet den rette diagnose. Den behandlende dyrlæge skal således være helt sikker på hvad der er hundens sygdomsproblem, dette gøres bl.a. vha. røntgenfotos. Selve behandlingen foregår i fuld narkose under sterile forhold. Berlock-implantaterne anbringes vha. kanyler i bestemte punkter tæt på det syge led, her skal implantaterne ligge resten af hundens liv.
Hos visse hunde kan den smertestillende effekt ses få dage efter indgrebet, i de fleste tilfælde vil der dog gå 3 uger før den smertestillende effekt træder i kraft. Hos enkelte hunde kan der gå 3-4 måneder, før der ses en effekt. Der er ikke registreret bivirkninger efter lokal guldimplantation. Guldspiralerne vandrer ikke i kroppen, men beholder deres oprindelige placering, dette er dokumenteret vha. kontrol-røntgenfotos. Ved lokal guldbehandling vil behovet for smertelindrende gigtmedicin mindskes, en del hunde bliver endda medicinfri.
Hvis du ønsker at høre mere om muligheden for lokal guldbehandling, skal du henvende dig til en uddannet dyrlæge eller Goldtreat-klinikken, der kan tilbyde en sådan behandling. Goldtreat er navnet på det internationale netværk af udvalgte dyrehospitaler og dyreklinikker, som udfører lokal guldbehandling vha. Berlock-implantater. Alle deltagende klinikker har gennemgået Goldtreats træningsprogram og har en stor viden om behandlingsprincippet. I Danmark udføres lokal guldbehandling på to dyrehospitaler: Københavns Dyrehospital og Aalborg Dyrehospital. Du er meget velkommen til at kontakte disse klinikker for mere information. På internettet findes der ligeledes mere information om Goldtreat. Aarhus og Aalborg Universitet forsker ligeledes i biofrigjorte guldioners virkning på forskellige former for betændelsesreaktioner.Relevante informationer om sundhed og sygdom må på ingen måde kompensere eller erstatte den kliniske undersøgelse, rådgivning og behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge.


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008