Hundens sociale omgang med børn
- hundens interesse for social kontakt med børn.

Hunden har interesse for social kontakt med alle børn. Hunden vil endda være interesseret i børn som egentlig ikke ønsker kontakt med hunden. Store hunderacer kan derfor virke overvældende på visse yngre børn, idet hundens glæde og leg kan virke voldsom. Hunden bør ikke udsættes for ukontrollet leg.
Hunden har interesse for social kontakt med de fleste børn. Visse hunde kan have et følsomt temperament og kan da blive skræmt af den ukontrollerde leg som kan kendetegne yngre børn. Hunden bør ikke udsættes for ukontrollet leg.
Hunden har interesse for social kontakt med fornuftige børn. Hunden bør ikke udsættes for den ukontrollerde leg som kan kendetegne yngre børn, men vil have stor glæde af repektfuld omgang med fornuftige børn. Små hunderacer kan, pga. deres størrelse, være utrygge ved yngre børn.
Hunden har interesse for social kontakt med ældre eller fornuftige børn. Visse hunde ønsker ikke den ukontrollerede leg som kan kendetegne yngre børn - visse hunde har bare ingen interesse i yngre børn. Små hunderacer kan, pga. deres størrelse, være utrygge ved yngre børn. Hunden vil have stor glæde af repektfuld omgang med ældre eller fornuftige børn.
Hunden har interesse for social kontakt med ældre børn. Visse hunde ønsker ikke den ukontrollerede leg som kan kendetegne yngre børn - visse hunde har bare ingen interesse i yngre børn. Små hunderacer kan, pga. deres størrelse, være utrygge ved yngre børn. Hunden vil have stor glæde af repektfuld omgang med ældre børn.

Bemærk at dette skema IKKE beskriver hvorvidt en hunderace er venligtsindet overfor børn, idet alle SUNDE hunde er venligtsindede overfor børn der behandler hunden med respekt. Bemærk ligeledes at visse hunderacer kan være venligtsindede overfor hjemmets egne børn, men mistroiske overfor fremmede mennesker og børn. Dette skema viser at visse hunderacer pga. deres følsomme eller reserverede temperament ikke søger megen social kontakt med børn, ligesom visse hunderacer pga. deres lille størrelse ikke ønsker en tæt social kontakt med f.eks. yngre børn (der jo kan virke store og farlige på hunden). Husk at der kan være individuel variation blandt hunde indenfor en hunderace, idet hundens adfærd bestemmes af gener og prægning. Prægning betyder tilvænning, dvs. at hunden allerede tidligt skal vænnes til børn. Hvis hunden har haft negative oplevelser med børn, vil den ikke have interesse for større social kontakt med børn.
Børns kropssprog er sværere at læse, ligesom yngre børn til tider har svært ved at styre deres kropsbevægelser. Det er ejerens ansvar at lære hunden og børnene en gensidig respekt og sikre sig at lege ikke tager overhånd. Ligesom du ikke ønsker at hunden leger voldsomt med børn, er det vigtigt, at børnene ikke får lov til at lege alt for voldsomt med den nye hvalp, idet den herved kan få et lidt usikkert gemyt. Hvalpen kan nemlig ikke vide hvornår "legen stopper". Det er vigtigt at fortælle dine børn (og også nabobørnene) at hunden ikke må forstyrres når den sover eller hviler sig, ligesom dens kurv er dens egen. Kurven skal stå et rimeligt uforstyrret sted, så hvalpen kan være i fred og ro, når den ønsker sig det.


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008