Viden om Vovse Hundens adfærd

Dominans og adfærdsproblemer

Det vurderes at 20% af alle hunde med et adfærdsproblem har et dominans-relateret problem

Hunden kaldes menneskets bedste ven. Hunden har en god evne til at leve sammen med mennesker fordi hundens forhold til sin familie minder om hundens naturlige sociale levemåde sammen med hundeflokken. Hundens store popularitet skyldes således dens sociale natur. Hunden er et flokdyr der har en medfødt evne til at lære at kommunikere med andre hunde og mennesker.
Selvom hunden og mennesket kan kommunikere, er det alligevel vigtigt at huske, at en hund ikke er et menneske og at der stadigvæk er en masse muligheder for at der opstår misforståelser mellem hund og ejer. På denne side får du en introduktion til begrebet dominans og lederskab, ligesom du kan læse om de faresignaler der kan ses hos en hund med forøget dominans indenfor familien.

Hvad er dominans og lederskab? | At leve sammen med en dominerende hund
Hvorfor opstår et dominans-problem? | Faresignaler i familien og hos hunden
Tegn på forøget dominans-adfærd | Hvordan styrker du din dominans overfor hunden?
Hvordan undgår jeg dominans-problemer?


Til top

Hvad er dominans og lederskab?


Det er svært og forkert at menneskeliggøre hundens dominans- og underdanigheds-forhold, dvs. at trække en lige linje mellem hundens og menneskets forståelse af ordene dominans og underdanighed. Dominans kan beskrives på mange forskellige måder. Indenfor adfærdsforskningen er der således mange forskellige bud på hvad dominans er og hvordan en hund udviser dominans-adfærd. Dominans bliver i denne tekst sammenlignet med lederskab.


Til top

At leve sammen med en dominerende hund


En dominerende hund befinder sig højest i rangordenen i forhold til hele sin familie eller dele af sin familie. Hunden opfører sig med andre ord "overlegen" som en "konge" og forventer at lavere placerede familiemedlemmer tilfredsstiller dens behov og ønsker. Ligeledes vil hunden ikke finde sig I krav fra lavere placerede familiemedlemmer. En sådan dominans-adfærd skaber hurtigt problemer i familiens dagligdag.


Til top

Hvorfor opstår et dominans-problem?


Hunden har brug for en rangorden i den flok, dvs. den familie den lever sammen med. Denne rangorden bestemmes af de enkelte individers lederskabsevner. Dominans er altså et spørgsmål om ledelse af flokken og det er derfor vigtigt at ejeren har gode lederskabsevner, da ejeren ellers ikke kan være flokfører.


Til top

Faresignaler i familien og hos hunden


Visse hunde har større risiko for at få et dominanrelateret adfærdsproblem. Herunder lister jeg nogle eksempler på hvilke forhold man som ejer skal være ekstra opmærksom på:


Til top

Tegn på forøget dominans-adfærd


Der findes mange tegn på at din hund har eller er i færd med at få et dominans-relateret adfærdsproblem. Herunder lister jeg nogle eksempler på hvilke forhold man som ejer skal være ekstra opmærksom på. Hvis du kan nikke genkendende til flere af nedenstående situationer, så kan din hund have et dominans-relateret adfærdsproblem. Der findes således flere udprægede tegn på at hunden har en usund og forøget dominans i jeres familie.


Til top

Hvordan styrker du din dominans overfor hunden?

Du kan styrke din dominans overfor din hund. Som du kan læse ovenfor, dominerer din hund dig ved at bruge sin krop og ved at ignorere dig. Hunden viser altså med al tydelighed, hvordan den opfatter dominans. Vi skal nu bruge hundens egne tricks, så du med al tydelighed kan vise din hund at du er flokkens leder. Kig på nedenstående liste og se om du giver din hund forkerte signaler i hverdagen. Vælg nogle punkter som er mulige at gennemføre i din familie og i din hverdag. Hvis din hund har et problem med dominans-aggression må ikke begynde på nedenstående tiltag før du har talt med en dygtig adfærdskonsulent.


Når din hund udviser underdanighed overfor dig skal du glæde dig og rose hunden - du skal da stoppe al irettesættelse eller negativ forstærkning. En hund der udviser underdanighed, skal roses herfor, idet hunden jo klart og tydeligt viser dig at den er underdanig og derfor accepterer din dominans og alt hvad du siger og gør. Det er meget vigtigt at underdanige hunde ikke domineres, idet dette kan gøre dem endnu mere underdanige og usikre på ejerens hensigter.

Til top

Hvordan undgår jeg dominans-problemer?


Du har gode muligheder for at undgå dominans-problemer. Ved at vælge den rigtige hunderace kan du sikre dig at du som ejer opfylder alle hundens behov, ligesom hunden opfylder de krav og ønsker du måtte have til din nye hund. Her er det meget vigtigt at du er realistisk omkring hvor stor en hund du kan styre, hvilket køn hunden skal have, hvor meget erfaring du har og hvor meget motion og aktivering du kan tilbyde din hund.