Få en personlig foderplan til din hund
Personlig opskrift på hjemmelavet sygdomsfoder


Allergi hos hund

Allergi er kroppens reaktion overfor et stof som den ikke kan tåle, dvs. et stof som kroppens immunforsvar er allergisk overfor. Foderallergi adskiller sig fra foderintolerance, idet en intolerance ikke involverer hundens immunforsvar. Det stof, der fremkalder den allergiske reaktion, kaldes et allergen. Foderintolerancer fremkaldes ofte at lavmolekylære stoffer, dvs. stoffer der ikke er ret store, mens allergi ofte fremkaldes af højmolekylære stoffer, dvs. større indholdsstoffer. Symptomerne ved foderallergi er næsten de samme som ved foderintolerance.

Histaminer er stoffer der findes i kroppens mastceller. Mastceller er en slags hvide blodlegemer der ligger forskellige steder i kroppen. Hvis mastceller irriteres meget eller længe af et allergen, vil de eksplodere og sende en masse histaminer ud i kroppen. Histaminer fremkalder den synlige allergiske reaktion. Hos mennesket findes der mange mastceller i lungerne. Hos hund og kat findes der mange mastceller i huden. Det er da også ofte hudproblemer der ses ved allergi hos hund og kat, mens astmaproblemer er mere sjældne. Mastcellerne ligger i huden, men vil reagere uanset om allergenet optages gennem lungerne, mavetarmkalen eller huden. Man vil derfor kunne se hudreaktioner ved f.eks. indåndingsallergi.

Der findes flere typer allergi, f.eks. indåndingsallergi, foderallergi, loppeallergi eller kontaktallergi.

Den hyppigste form for allergi er indåndingsallergi, hvor hunden er allergisk overfor luftbårne stoffer i dens miljø. Der findes mange mulige allergener i hundens miljø, f.eks. græspollen fra bermudagræs, alm. hundegræs, vellugtende gulaks, timothe og fløjlsgræs; træpollen fra birk, el, hassel, eg, bøg eller elm; ukrudtspollen fra alm. gråbynke, brændenælde, mælkebøtte eller lancetbladet vejbred; husstøvmider, skimmelsvampe, fjer, samt hudflager fra marsvin, kat og hund. Foderallergi er den næsthyppigste form for allergi og viser sig ofte som hudproblemer, opkast eller diarre. Foderallergi kan være allergi overfor foderets protein kilde eller kulhydrat kilde. Der kan dog også ses allergi overfor lagermider og skimmelsvampe. En del hunde reagerer ligeledes allergisk overfor loppespyt, dette kaldes loppeallergi. Loppespyt indeholder histamin-lignende stoffer og medfører en overdreven hudreaktion. Kontaktallergi ses ikke så ofte, her kan hunden være allergisk for de kemiske stoffer, som den kommer i kontakt med til daglig. Kontaktallergi kan f.eks. være allergi overfor kemiske stoffer i hundens plastikmadskål.

Allergi kan ses i form af opkast, diarre, savlen, øjne der løber i vand, kløe, rødt udslet eller hævelse i huden. Efter længere tids kløen vil huden blive fortykket og mørkfarvet. Hvis din hund har flere typer allergi på samme tid, vil hunden blive tilsvarende mere syg, og det er derfor ofte svært at finde ud af, hvor mange typer allergi hunden i virkeligheden lider af. En blodprøve kan afsløre nogle af de stoffer din hund kan være allergisk overfor.

Foderallergi behandles ved at fjerne årsagen til allergien. Dyrlægen kan i samarbejde med ejeren finde det protein eller kulhydrat, hunden er allergisk overfor. Målet er at finde et foder, der indeholder ingredienser, som hunden ikke er allergisk overfor. Hvis din hund er allergisk overfor lagermider, bør du undgå tørfoder og i stedet fodre vådfoder eller hjemmelavet foder.

Hvis din hund er allergisk over bestemte ingredienser, vil din dyrlægen anbefale hypoallergent foder til din hund. Hypoallergent foder kan være kommercielt fremstillet foder eller hjemmelavet foder. Han vil også anbefale kosttilskud med EFA-olier. Hypoallergent foder indeholder andre protein-og kulhydrat-kilder, end dem der anvendes i "almindeligt" hundefoder. Hypoallergent foder kan indeholde protein fra lam, and, æg eller fisk og kulhydrat fra ris eller kartofler. Hypoallergent foder indeholder let fordøjeligt protein, som hunden kan udnytte optimalt. Hypoallergent foder har derfor ofte et let nedsat proteinindhold. Udover det nøje udvalgte protein- og kulhydratkilde, indeholder hypoallergent foder et begrænset antal ingredienser. Dette er nødvendigt for at nedsætte risikoen for, at hunden har (eller udvikler) allergi overfor andre af foderets ingredienser. Da allergi ofte fremkaldes af højmolekylære stoffer, dvs. større indholdsstoffer, kan visse indholdstoffer være spaltet på en sådan måde, at deres lille størrelse ikke kan genkendes af hundens immunsystem.

Det er vigtigt, at hypoallergen fodring foregår i samråd med dyrlægen, da det kan være nødvendigt at teste forskellige typer foder inden det rigtige findes. Dyrlægen sørger for midlertidig lindring af allergisymptomerne, og at nye foderingredienser afprøves på den rigtige måde. Det er vigtigt at ejeren har tålmodighed og handler ansvarebevidst: Der skal gå mindst 6 uger, før man kan vurdere om, det nye foder har en effekt. Der må kun fodres med hypoallergent foder. Der må ikke fodres med godbidder, madrester, kosttilskud e.lign. Pas derfor godt på din flinke nabo, da alle typer godbidder kan ødelægge hundens foderplan! Specialfoderet skal introduceres over en periode på 7 dage, så hundens mavetarmkanal kan nå at vænne sig til foderet. Den motiverede ejer kan i samarbejde med dyrlægen lave en foderplan med hjemmelavet allergifoder.
Der vil være situationer, hvor man ikke kan fastslå, hvad hunden er allergisk overfor, dette sker hyppigst, hvis hunden er allergisk overfor noget i sit miljø. I sådanne tilfælde skal hunden have en ændret foderplan og parallelt hermed behandles medicinsk.


Copyright dyrlæge Sabine Förderer © 2002-2006 hundeleksikon.dk