Viden om Vovse Hundens adfærd

Hvordan lærer og husker min hund?

Som hundeejer tænker du sikkert tit og ofte på hvordan din hunds hjerne fungerer, hvordan den opfatter os mennesker og vores verden. Selvom du ikke umiddelbart mærker dette, lærer din hund nye ting hver dag. Der findes flere indlæringsmetoder, som det er godt at kende til. Hvis du ved lidt om hvordan din hund lærer og husker, vil du have lettere ved at tilpasse din egen adfærd og dine egne træningsmetoder. De mest grundlæggende indlæringsmetoder er habituering, klassisk konditionering og operant konditionering. Du kan ligeledes læse om ekstinktion, en adfærd som ofte bruges mellem hunde.

Habituering | Klassisk konditionering | Operant konditionering | Ekstinktion


Til top Habituering
Habituering kaldes også tilvænning. Hunden udsættes gentagne gange for den stimulus, dvs. den ting eller oplevelse den skal vænnes til. Det kan f.eks. dreje sig om lyden af torden, jægerens skud, fyrværkeri eller støvsugeren i hjemmet. Det kan også være det at være alene hjemme. Hunden udsættes altså gentagne gange for den samme stimulus.
Der kan ske en langsom, gradvis stigning af stimulus, dette kaldes gradvis tilvænning. Gradvis tilvænning kan f.eks. udøves hvis ejeren afspiller en cd med torden-lyde eller fyrværkeri-lyde, hvor lydstyrken og længden langsomt opreguleres. Habituering sker hver eneste dag i hele hundens liv, habituering er en af de grundlæggende elementer i hvalpens socialiseringsperiode. I socialiseringsperioden er det ejerens ansvar at hvalpen vænnes til den verden den fremover skal leve i.
Hvis der sker en hurtigt tilvænning, kaldes dette flooding. Her vil der fra starten være fuld intensitet på stimulus, hvorefter man venter indtil hundens angst aftager. Flooding bruges kun meget sjældent, idet flooding kan gøre hunden endnu mere angst fordi vi ikke kan forklare den at en bestemt stimulus, som f.eks. fyrværkeri, er helt ufarlig for den. Flooding bruges mere i menneskepsykologien, idet mennesker kan forstå at noget reelt ikke er farligt, hvorved tilvænningsprocessen kan være lidt mere intens.


Til top Klassisk konditionering
Klassisk konditionering kaldes også "betinget refleks", "signalindlæring", "klassisk betingning" eller "indirekte indlæring". Klassisk konditionering blev beskrevet af den berømte russiske psykolog Ivan Pavlov. Pavlov lavede i slutningen af forrige århundrede et forsøg, hvor han benyttede en hund, hundefoder og en klokke. Pavlov lod klokken ringe nogle sekunder før hunden fik sit foder. Selve foderet stimulerede hundens spytproduktion. I starten begyndte hundens spytproduktion når hunden fik selve foderet, efter få dage begyndte hundens spytproduktion dog allerede når hunden hørte klokken. Hundens begyndte altså at forbinde klokkens lyd med tildelingen af foderet, hvorved spytproduktion startede. I Pavlovs eksperiment har hunden altså lært at en bestemt ting eller oplevelse hænger sammen med et bestemt forudgående signal.
Alle hundeejere benytter klassisk konditionering i dagligdagen. Når du f.eks. tager hundens halsbånd og hundesnor kan hunden forbinde dette med en gåtur. Når du tager en bestemt jakke på, kan hunden forbinde dette med at være alene hjemme. Når du tager dine bilnøgler kan hunden forbinde dette med at køre i bil. Der kan altså være positive og negative ting eller oplevelser som hunden forbinder med bestemte signaler.


Til top Operant konditionering
Operant konditionering kaldes også "direkte indlæring". Ved direkte indlæring vil hunden udvise en bestemt reaktion, dvs. adfærd efter en bestemt stimulus. Stimulus kan være en bestemt kommando, en bestemt situation e.lign. Ejeren skal belønne hunden straks efter at den ønskede adfærd udvises. Denne belønning kaldes en positiv forstærkning af en adfærdsreaktion. Adfærden eller reaktionen foretages hyppigere, fordi hunden hurtigt lærer den direkte forbindelse med mellem sin egen adfærd og ejerens belønning, f.eks. ros eller guffer. Et typisk eksempel på operant konditionering er hvis du giver din hund mad, hvis den tigger ved bordet. På denne måde lærer hunden hurtigt at det kan betale sig at tigge ved bordet.
Indenfor operant konditionering findes der også negativ forstærkning. Negativ forstærkning er hvis ejerens reaktion bevirker at hunden ikke udfører adfærden igen. I de fleste tilfælde kan hunden forstå et kort og hårdt "nej", men sådan er det ikke altid. Desværre er mange hunde glade for hvilken som helst form for respons fra ejerens side og det ses derfor ikke sjældent at hvilken som helst opmærksomhed giver en positiv forstærkning, ligegyldigt om hunden får ros eller skæld ud.
Ved positiv forstærkning belønnes hunden hver gang den udfører en bestemt adfærd. Når adfærden er godt indlært, bør du ikke belønne hunden hver gang, idet hunden da vil blive mere motiveret for at udføre den rette adfærd. På denne måde vil den tillærte adfærd ligeledes lagres i hundens langtidshukommelse.


Til top Ekstinktion
Hyppigheden hvorved en adfærd vises kan nedsættes ved at ignorere hunden og hundens uønskede adfærd, idet hunden da ikke får en positiv forstærkning. Denne fremgangsmåde kaldes ekstinktion og benyttes også mellem hunde. Ekstinktion er ofte meget mere effektiv end negativ forstærkning, idet negativ forstærkning som sagt ofte fejlagtigt kan opfattes som positiv forstærkning og da kan lede til at adfærden udvises hyppigere. Mellem hunde bruges ekstinktion især af de hunde der befinder sig højest i hierakiet. At ignorere din hund, ved uønsket adfærd, forstærker derfor din lederplacering i forhold til din hund. Ekstinktion er i mange tilfælde bedre end negativ forstærkning, idet hunden ikke mister lysten til at lære noget nyt. Du ignorerer hunden ved at gå din vej eller ved at vende ryggen eller siden til den.
Negativ forstækning kan anbefales hvis du arbejder med en hvalp eller hvis det er påkrævet at "du griber ind" i adfærdsforløbet, fordi der er risiko for at ting ødelægges eller at hunden eller familiemedlemmer kommer til skade. Hvis hunden f.eks. har snuppet dine dyre sko, bider i dine hænder eller er ved at æde en kuglepen eller en andens hund afføring, så er negativ forstærkning, dvs. et kort og hårdt "nej" på sin plads. Hvis hunden springer op ad dig, udviser opmærksomhedssøgende adfærd, piver når I skal ud og gå tur eller tigger om mad ved bordet er ekstinktion at foretrække.Relevante informationer om sundhed og sygdom må på ingen måde kompensere eller erstatte den kliniske undersøgelse, rådgivning og behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge.


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008