Viden om Vovse Hundens adfærd

Hvordan bliver jeg en god leder?

Din hund har brug for en god leder. En god leder er kærlig, retfærdig og har en naturlig autoritet i forhold til sin hund. Hunden har brug for en rangorden i den flok, dvs. den familie den lever sammen med. I hundens verden er der ikke noget der hedder "almen høflighed", "ligeværdighed" eller "noget for noget". Hunden lever i nuet og udnytter rent instinktivt enhver situation på bedst mulig måde og til sin egen fordel. Hunden har altså ingen indbygget evne til at skelne rigtig fra forkert opførsel, med mindre ejeren lærer den det.
Hvis du er en dårlig leder kan hunden miste respekten for dig, hvilken bl.a. kan lede til dominansproblemer mellem dig og din hund. Du kan blive en god leder hvis:

(Ovenstående er eksempler på grundlæggende lederskabsevner)Relevante informationer om sundhed og sygdom må på ingen måde kompensere eller erstatte den kliniske undersøgelse, rådgivning og behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge.


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008