Vold overfor kæledyr kan pege på vold i familien

Vi elsker vores kæledyr. Danmarks Statistiks opgørelse fra år 2000 viser at ca. 880.000 familier holder ét eller flere kæledyr. Det vurderes at der er ca. 550.000 hunde og 650.000 katte i vore danske familier. Det vurderes ligeledes at 3/4 af alle skolebørn har mindst ét kæledyr. De fleste danske kæledyr behandles og accepteres som en del af familien, men hvis familien har alvorlige sociale problemer, vil dyret ligeledes være et let mål for vold og overgreb fra ét eller flere af de voksne medlemmer af familien.

For mange børn er deres kæledyr en ven for livet. Hvis et barn oplever vold eller ovegreb i familien spiller kæledyret dog en endnu vigtigere rolle, idet kæledyret ofte er det eneste levende væsen som kan "trøste, forstå og elske" barnet.

Udenlandske statistikker har i over 10 år talt deres tydelige sprog: Hvis der sker vold eller overgreb i familien, vil de voksne individer der udøver disse overgreb, ikke sjældent true, slå, skade eller dræbe familiens kæledyr, for på den måde at kontrollere og true resten af familiens medlemmer.

I 1997 blev der lavet en undersøgelse på de 50 store amerikanske kvindehjem, hvor kvinder kunne søge tilflugt for vold og overgreb. Her fandt man ud af at 85% kvinderne, samt 63% børnene havde oplevet overgreb og vold mod kæledyr i deres familie. Der beskrives tilfælde hvor børn der bliver udsat for sexuelle overgreb trues til tavshed: her truer det voksne familiemedlem barnet med at slå eller dræbe familiens kæledyr, hvis barnet fortæller andre mennesker om de sexuelle overgreb. Børn der selv har været vidne til vold eller som har været offer for fysisk eller sexuelle overgreb har desuden risiko for at blive dyremishandlere, da de på denne måde efterligner de voksne mennesker de selv er opvokset med.

Det er vigtigt at der tales om disse sammenhænge. Professionelle mennesker der igennem deres job får indsigt i deres medmenneskers familiestruktur, f.eks. lærere, børnehavepædagoger, spejderledere, læger, dyrlæger, hundetrænere osv. bør derfor straks reagere hvis de har mistanke om eller ser vold på dyr. Mistanke om dyremishandling bør meldes direkte til Dyrenes beskyttelse og til nærmeste Politistation. Du bør derfor ikke tøve, hvis du har mistanke om dyremishandling!


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008


Referencer