Indendørs aktivitetsnivaeu
- er hunden god til at ligge stille, eller har den et højt indendørs aktivitetniveau?

Hunden har et meget lavt indendørs aktivitetniveau. Denne race kan derfor være velegnet til mindre boliger. Racen er velegnet til ejere der kan blive stressede over en hund der bevæger sig meget rundt indendørs.
Hunden har et lavt indendørs aktivitetniveau. Denne race kan derfor være velegnet til mindre boliger. Racen er velegnet til ejere der kan blive stressede over en hund der bevæger sig meget rundt indendørs.
Hunden har et middelhøjt indendørs aktivitetniveau. Denne race er derfor bedst egnet til middelstore eller større boliger
Hunden har et indendørs aktivitetniveau der ligger over middel. Denne race er derfor bedst egnet til middelstore eller større boliger eller til ejere som har stor mulighed for at aktivere hunden udendørs..
Hunden har et højt indendørs aktivitetniveau. Denne race er derfor bedst egnet til større boliger eller til ejere som har stor mulighed for at aktivere hunden udendørs. Racen er velegnet ikke til ejere der kan blive stressede over en hund der bevæger sig meget rundt indendørs.

Bemærk at dette skema IKKE beskriver hvorvidt en hunderace med sikkerhed er rolig indendørs, idet alle godt motionerede og aktiverede hunde kan slappe af i hjemmet. Dette skema giver dog et fingerpeg om, hvorvidt hunderacen typisk er en hunderace, der bevæger sig meget rundt i boligen eller om racen typisk har en lavere aktivitetsniveau og da ofte ligger stille og observerer familiens gøren og laden. Når hunde leger er de selvfølgeligt oppe i et højt aktivitetsniveau.


Copyright Københavns Dyrehospital © 2002-2008